20100307


iki tane şeytan tüyüm var.
biri ensemde biri böğrümde.
seviyorum ben onları, çok seviyorum.

isimleri bile var.

söylemem.

0 fikir fıtlatımında bulunulmuş: