20100316


kendim ölünceye kadar ölümü kabullenemeyeceğim!

'niye? hayat işte bu.' diyemeyeceğim. hiç hiç hiç.

sen sevdiklerimi koru.

0 fikir fıtlatımında bulunulmuş: