20100305


(Üzülme),
der Mevlana ve devam eder:
Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa,
iki kanatlı olursun,
tek kanatla uçulmaz zaten...

Sopayla kilime
vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır.
Allah sana
sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır.

Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan
geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.
Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır...


ne de güzel geldi gece gece...

okumayı çok boşladım. kızıyorum kendime!

0 fikir fıtlatımında bulunulmuş: