20100220


feybukun search kısmında arama yaparken yazdığım ismin sonuna soru işareti koyma isteğim git gide artıyor. hele ki aradığım bir ismi bulamayıp da 'peki bu var mı?' şeklinde ikinci bir isim girerken. of of of!

0 fikir fıtlatımında bulunulmuş: